АСОВИ ГЪЛЪБИ

2*  А - клас    14636 / 99 - Мъжки

       1г.  -  Едногодишни мъжки - 2000г.  

1*  А - клас    14640 / 99 - Женски

       1г.  -  Многогодишни женски - 2001г.

1*  СТАР АС  - клас   Р-9789 / 98 - Женски

       1г.  -  Многогодишни женски - 2001г.

4*  В - клас    26806 / 00 - Женски

       1г.  -  Едногодишни женски - 2001г.

4*  СТАР АС  - клас   Р-2637 / 96 - Мъжки

       1г.  -  Многогодишни мъжки - 2001г.

3*  С - клас   9759 / 99 - Женски

       1г.  -  Многогодишни женски/кл./ - 2002г.

20* С - клас   9759 / 99 - Женски

         1г.  -  Многогодишни женски/нац./ - 2002г.

6*  D - клас   104656 / 01 - Женски

       1г.  -  Едногодишни женски/кл./ - 2002г.

12* D - клас   104656 / 01 - Женски

         1г.  -  Едногодишни женски/нац./ - 2002г.

1*  А - клас   104645 / 01 - Женски

         1г.  -  Многогодишни женски - 2004г.

1*  А - клас    26828 / 00 - Мъжки

         1г.  -  Многогодишни мъжки - 2004г.

1*  А - клас    9903984 / 03 - Женски

         1г.  -  Едногодишни женски - 2004г.

1*  А - клас    9904183 / 03 - Мъжки

         1г.  -  Едногодишни мъжки - 2004г.

3*  А - клас    9903295 / 03 - Женски

         1г.  -  Едногодишни женски - 2004г.

5*  А - клас   17021 / 04 - Мъжки

         1г.  -  Многогодишни мъжки - 2006г.

6*  А - клас    17023 / 04 - Мъжки

         1г.  -  Многогодишни мъжки - 2006г.

2*  В - клас    17021 / 04 - Мъжки

         1г.  -  Многогодишни мъжки - 2006г.

4*  МАЙСТОР А+В  - клас  -  Клубно - 2006г.