Хищни грабливи птици :

Най - големият  враг на гълъба !!!

ЧАСТ ОТ НАХОДКАТА В ГНЕЗДОТО НА СОКОЛ !!!

КАПАН за ХИЩНИ ПТИЦИ

Войната със соколите и другите грабливи птици върви и сега! Не само в България проблемите с хищниците са факт, който има световно разпространение. Много клубове по света са в открита война с тези природни феномени, пазени от закона за да не изчезнат, но нанасящи значителни щети на гълъбовъдите по света. Няма по тъжна картина да видиш любимата ти птица да виси безпомощно в жестоката хватка на небесния хищник, който превъзхождайки я по сила и мощ я атакува на хиляди метра над главта ти и ти нищо не можеш да направиш, за да я спасиш! Това предизвикателство към човека, като висше същество, кара да се вършат редица самостоятелни ршения в намеса, но колко са правилни те - решете сами!

КАПАНИ: