ЦВЕТОВЕ

Таблица на цветовете при размножаване

 

ТАБЛИЦА  за  ИНБРИДИНГ

Инбридинг на мъжки гълъб с негова дъщеря/внучки/

 

 

А  -  Мъжки гълъб

В  -  Женски гълъб

 

Важна форма в селекционно-развъдната работа се явява развъждането по линии.
Линия се нарича група гълъби, въведена от изявен родоначалник,
отличаващ се с ценни наследствени качества, поддържани и развивани в няколко поколения. Целта на развъждането по линии е да се развият и затвърдят в породата ценните особености на най-добрите гълъби за получаването на поколение с устойчива наследственост. В същото време развъждането по линии позволява да се разчлени породата на отделни неродствени помежду си групи от гълъби и да се създаде система от връзки, изключваща случаен инбридинг.
Различават се генеалогични и селекционно-развъдни линии.
Към генеалогичните линии се отнася цялото потомство на родоначалника независимо от качествата на гълъбите. Селекционно-развъдна линия може да бъде призната само в случай, че преобладаващото количество птици в нея притежават определени качества. Съответно трябва да се реши и въпросът за отнасянето на даден гълъб към една или друга линия.
Нерядко за тази цел се взема предвид произходът на гълъба по права мъжка линия (баща, неговият баща и т. н.). По майчина линия в родословието може да фигурира представител на друга линия. Без непосредствена оценка на гълъба е невъзможно да се реши въпросът за преобладаващото влияние на единия или другия представител. Не трябва също така да се търси ориентировка по степента на генетично сходство, изчислено по формулата на Райт.
Тази формула може да покаже относителната вероятност за проявена наследственост на родоначалника. Реална картина може да даде само конкретна оценка на гълъба.
Затвърждаването на желаните белези става чрез вътрешнолинеен подбор с използване на родствено развъждане от различна степен. Най-често се прилага умерен инбридинг (родствено развъждане) в степен III - III и III - IV.
Най-простият метод за определяне степента на инбридинг при птиците,
приет в качеството на международен стандарт, установява в какъв ред от родословието се срещат общи предци, приемайки за първи ред баща и майка,
за втори ред деди и баби и т. н. 3а резултатите от преценката на дадено родословие се прави запис с римски цифри, първо от майчината страна на родословието, а след това от бащината страна.
Ако гълъби от дадени редове се повтарят и срещат само от едната страна (майчина или бащина), цифрите се разделят със запетая, а ако се срещат и от двете страни, се разделят с тире. Например наличието на общ предтец в трети майчин ред два пъти и в четвърти бащин ред един път се обозначава така: III, III - IV.
В селекцията и развъждането на птиците е прието при отразяването на степента на инбридинг първата римска цифра да указва реда, в който се срещат общи предци от бащината част на родословието и след тире - редът, в който се срещат общи предци от майчината част. Затова показаният по-горе пример на инбридинг ще има следното изражение: IV - III, III.

Различават се следните степени на инбридинг:

1. Тесен инбридинг (кръвосмешение): I - II (майка и син); II - I (дъщеря и баща); II - II (полусестра и полубрат); II - II; II - II (сестра и брат); II - II; I - III (баба и внук); III - I (внучка и дядо).
2. Близък инбридинг: III - III, III - II, II - III, I - IV, IV - I.
3. Умерен инбридинг: IV - IV, IV - III, III - IV, I - V, V - I, IV - V, V - IV.

Дългогодишният опит и статистиката в селекцията и развъждането на различни линии гълъби сочат, че умерен инбридинг на изявен индивид от типа IV - V,
IV - IV и даже III - IV не дава видимо повишение на екстериорното ниво в сравнение със среднопородното.
Забележимо по-добри успехи се получават при аутбридингови
(неродствено развъждане) връзки. При близък инбридинг от типа III - III се забелязва значително повишение на екстериорното ниво.
При тези съчетания е сравнително вероятно да се получат високоекстериорни представители на линията, но за сметка на добрите качества на предците, осъществили този инбридинг. Връзки от типа II - III се явяват основни за предаване на генотипа на определен родоначалник за следващите поколения.
На това ниво на инбридинг са получени редица ценни високоекстериорни птици. Инбридинг от типа II - II, провеждан в експериментални връзки, достатъчно ясно изявява главно нежелателна наследственост,
с някои успешни изключения.
Разчленяването на селекционно-развъдни линии и използването на инбридинг
в различна степен на изявени производители се явява действен метод за усъвършенстване на дадена популация. Но все пак прекалено използване на вътрешнолинеен инбридинг е практически невъзможно. Обезателно се налага използване на удачни кросове между различни линии, на базата на които линията като цяло се обогатява, усъвършенства. Появяват се нови,
изявени със своите качества представители, родоначалници на бъдещи линии.
  • 1,2,3  -  ДЕН
  • 6  -  ДЕН
  • 10  -  ДЕН
  • 15  -  ДЕН
  • 17  -  ДЕН
  • 20  -  ДЕН
  • 25  -  ДЕН
  • 28  -  ДЕН

       

 

       Как да определим полът на малкото гълъбче?

 

 

 

        Малките трябва да са на възраст около три до четири седмици. Сложете гълъбчето в ръката си по начина показан на снимката, след това внимателно дръпнете човката. Ако опашката на гълъбчето започне да се надига нагоре е женска, ако пък сочи надолу е мъжкар ( това ви гарантира 99% точност!)

 

 

 

 

Опашката

е

на доло

/мъжко/

 

 

Опашката

е

на горе

/женско/

          ТРЕНИРАНЕ на МЛАДИ СПОРТНИ  ГЪЛЪБИ             Статия от Ранди и Уанда Енбург описваща първите тренировки на млади спортни гълъби преди началото на състезателния сезон.

Нека приемем че имате 15 двойки състезателни гълъби и те всички снесат яйца в рамките на няколко дни. В един идеален свят това би бил млад отбор от 30 състезателни гълъба.

Тези млади състезателни гълъби ще имат  няколко общи неща:

 
1.Те ще бъдат отделени от родителите по едно и също време.

2.Те могат да бъдат ваксинирани едновременно.

3.Те ще летят или ще бъдат пуснати на една и съща възраст.

Аз предпочитам да започна да тренирам млади състезателни гълъби след като са били опръстенени и са летели около 2 седмици. Тогава когато младите летят навън, напускайки гнездото и излизайки извън полезрение за известен период. Средното време навън може да варира от 30 мин. до 1ч. и 30 мин. и повече. Тогава може да бъде забавно да наблюдавате младият си отбор от състезателни гълъби докато те идват и заминават. По-важно е че те се упражняват добре и се учат как да намират пътя към дома.

Някои фактори които влияят при първото тренировъчно пускане са:

1.Здравето на целият отбор.

2.Броят на дните в които са летели и пускани от разстояние.

3.Качеството на миграция на състезателните гълъби/ способностите да се връщат. ( Невидим фактор.)

4.Времето в което тренирате състезателните гълъби. ( Избягвайте дъжд, мъгла, силни ветрове )

Най-доброто време да тренирате състезателни гълъби. ( Преди 9:00 сутринта.)

Моите първи тренировъчни пускания варират много. Аз започнах да пускам моите млади състезателни гълъби на 32 км., 24 км., 16 км., 8 км. и 3 км.

Обикновенно първото ми тренировъчно пускане е от 32 км. и ако всичко мине добре с време за връщане по-малко от 2 часа, моят график за тренировки може да изглежда така.

Храна и вода винаги трябва да има за гълъбите когато се завърнат. Моята система за хранене е много проста, те обикновено получават цялата си дажба храна до средата на следобеда преди да бъдат пуснати.

Ден 1 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 2 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 3 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 4 Ден пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 5 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 6 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 7 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта. (връщане 30 мин. или по-малко )

Ден 8 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 9 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 10 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 11 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 12 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 13 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 14 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 15 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 16 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 17 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 18 пускане на гълъбите от 64 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 19 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 20 пускане на гълъбите от 64 км. в 7 ч. сутринта. (пускане по 3 гълъба)

Ден 21 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 22 пускане на гълъбите от 97 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 23 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 24 пускане на гълъбите от 64 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 25 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 26 пускане на гълъбите от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 27 пускане над гълъбарника, без тренировка. ( Ден на оръстеняване )

Ден 28 ден на състезанието.

Нормалната тренировка от тук нататък е във вторник и четвъртък от 64 км. в 7 ч.

Ето един график за тренировки който бих препоръчал на начинаещи гълъбовъди които могат да го адаптират към своите нужди.

Храна и вода винаги трябва да има за гълъбите когато се завърнат. Моята система за хранене е много проста, те обикновено получават цялата си дажба храна до средата на следобеда преди да бъдат пуснати.

Ден 1 пускане на състезателните гълъби от 3 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 2 пускане на състезателните гълъби от 3 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 3 пускане на състезателните гълъби от 6 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 4 пускане на състезателните гълъби от 6 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 5 пускане на състезателните гълъби от 13 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 6 пускане на състезателните гълъби от 13 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 7 пускане на състезателните гълъби от 19 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 8 пускане на състезателните гълъби от19 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 9 пускане на състезателните гълъби от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 10 пускане на състезателните гълъби от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 11 пускане на състезателните гълъби от 32 км. в 7 ч. сутринта. (връщане 30 мин. или по-малко )

Ден 12 пускане на състезателните гълъби от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 13 пускане на състезателните гълъби от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 14 пускане на състезателните гълъби от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 15 пускане на състезателните гълъби от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 16 пускане на състезателните гълъби от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 17 пускане на състезателните гълъби от 64 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 18 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 19 пускане на състезателните гълъби от 64 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 20 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 21 пускане на състезателните гълъби от 64 км. в 7 ч. сутринта. (пускане по 3 гълъба)

Ден 22 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 23 пускане на състезателните гълъби от 97 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 24 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 25 пускане на състезателните гълъби от 64 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 26 пускане над гълъбарника, без тренировка.

Ден 27 пускане на състезателните гълъби от 32 км. в 7 ч. сутринта.

Ден 28 пускане над гълъбарника, без тренировка. ( Ден на оръстеняване )

Ден 29 ден на състезанието.

Нормалната тренировка от тук нататък е във вторник и четвъртък от 64 км. в 7 ч.

От  Randy & Wanda Enburg of Earlville, IL U.S.A         Пожелание за успешен сезон!