ТАБЛИЦИ - ХРАНИ

СЕЗОНИ  и  ХРАНЕНЕ  на  ГЪЛЪБИТЕ

От 15 - Ноември до 31 - Януари  --  ЗИМНА  СМЕСКА

 

От 1 - Февруари до 15 - Април  --  РАЗПЛОДНА  СМЕСКА

 

От 15 - Април до 15 - Август  --  СПОРТНА  СМЕСКА

 

От 15 - Август до 15 - Ноември  --  ЛИНЕЕНЕ  СМЕСКА

 

Ежедневна храна

Смяна на перата

Спортна смеска

Диетична смеска

Млади гълъби