КЛАСАЦИИ

1993г.

1994г.

1995г.

1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание София
  02.05.2004
Средно разстояние за клуба 117000 Пловдив

 

6,7,10,11,15,21,23,26,51,73,79,81,97,103,117,122,132,133

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Калотина
  09.05.2004 
Средно разстояние за клуба 183000 Пловдив

 

1,6,26,35,37,38,40,41,56,76,78,79,83,95

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Сливница
  16.05.2004
Средно разстояние за клуба 164000 Пловдив

 

4,5,6,9,11,12,13,20,21,23,31,32,34,35,37,38,41,47

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Димово
  22.05.2004
Средно разстояние за клуба 247000 Пловдив

 

1,11,12,13,14,15,16,18,33,39

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Брегово
  29.05.2004
Средно разстояние за клуба 274000 Пловдив

 

1,2,5,13,22,23

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Видин
  06.06.2004 
Средно разстояние за клуба 231000 Пловдив

 

1,4,6,7,8

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби

Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Брегово ІІ
  12.06.2004 
Средно разстояние за клуба 274000 Пловдив

 

1,2,3,4,5,6

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Брегово ІІІ
  19.06.2004 
Средно разстояние за клуба 274000 Пловдив

 

5,6,7,9,10,12,13,14

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Смедерево
   26.06.2004 
Средно разстояние за клуба 415000 Пловдив

 

1,2,3,9,10,11,12,13

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Нови Сад
  03.07.2004 
Средно разстояние за клуба 517000 Пловдив

 

1,2,3,4,7,8,10

Българска федерация на гълъбовъдите на спортни гълъби
Bulgarian racing pigeon’s federation
индивидуално класиране
Състезание Суботица 
  17.07.2004
Средно разстояние за клуба 580000 Пловдив

 

1,2,3,4,5

2005г.

2006г.

- 07 . 07 . 2007г. -

2008г. в Испания.

2009г. в Испания.

2010г. в Испания.

2011г.  -   ????